Sociale projecten voor kinderen

We stellen ons vrijwillig ten dienste van goede doelen allen in het belang van kinderen. Daarbij focussen we in eerste instantie op de noden in de eigen omgeving. “Serving the childeren of the world” betekent om in onze eigen leefwereld de ogen niet te sluiten en te luisteren naar de diverse hulpvragen die er zijn.

We laten ons hierbij informeren door dorpsgenoten, zorgverleners, scholen, instellingen, gemeentebesturen die ons helpen deze noden in kaart te brengen waar een helpende hand, een financiële ruggensteun of een leuke dag het verschil kunnen maken. Kiwanis toetst en kiest de sociale projecten uiteindelijk in functie van de grootste toegevoegde waarde voor het kind.

Deze interactie met de ruimere gemeenschap is al meteen een uitgangspunt en draagvlak voor het functioneren van onze club.